Informatie na Elektro 3G
1. Gescheiden inzameling van oude apparaten

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt afgedankte apparatuur genoemd. Eigenaren van oude apparaten moeten deze gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval inzamelen. Met name oude apparaten horen niet bij het huisvuil, maar in speciale inzamel- en inleversystemen.

2. Batterijen en accu's evenals lampen

Bezitters van oude apparaten moeten doorgaans oude batterijen en accu's die niet door het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die uit het oude apparaat kunnen worden gehaald zonder ze te vernietigen, scheiden voordat ze deze bij een inzamelpunt inleveren. Dit geldt niet als oude apparaten worden klaargemaakt voor hergebruik met medewerking van een openbare afvalverwerkingsautoriteit. Batterijen, accu's en lampen die niet vast in apparaten zijn ingebouwd, moeten om veiligheidsredenen worden verwijderd voordat u het oude apparaat inlevert en apart afvoeren. Plak bij lithiumbatterijen de batterijpolen af ​​om kortsluiting te voorkomen.

3. Opties voor het retourneren van oude apparaten

Bezitters van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze gratis inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of bij de door fabrikanten of distributeurs ingestelde terugnamepunten in de zin van de ElektroG. Dit geldt voor verkopen met behulp van langeafstandscommunicatiemiddelen voor apparaten van de categorieën 1, 2 of 4 overeenkomstig 2, lid 1, ElektroG, namelijk "warmtewisselaars", "beeldschermapparaten" of "grote apparaten" (de laatste met minimaal één buitenmaat van meer dan 50 centimeter). Eindgebruikers wordt bij het sluiten van een koopovereenkomst gevraagd naar een bijbehorende retourintentie. Lampen en kleine apparaten met een randlengte kleiner dan of gelijk aan 50 cm (categorie 3, 5 en 6) kunnen niet thuis worden opgehaald.

4. Privacyverklaring

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor apparaten op het gebied van informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de te verwijderen oude apparaten.

5. Betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak, dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten wordt weergegeven, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden ingezameld.