Batterij wet

Opmerking volgens de batterijwet: Aangezien onze zendingen batterijen en oplaadbare batterijen kunnen bevatten, zijn we op grond van de Batterijwet (BattG) verplicht u over het volgende te informeren: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar u bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen. Oude batterijen kunnen verontreinigende stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden bewaard of weggegooid, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik aan ons retourneren of gratis retourneren in de directe omgeving (bijvoorbeeld in de handel of in gemeenschappelijke inzamelpunten of in ons verzendmagazijn). De verkoop in verkooppunten is beperkt tot de gebruikelijke hoeveelheden voor eindgebruikers alsook tot die oude batterijen die de verdeler als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gevoerd.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag weggooien. Onder dit bord vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenissen: Pb: Batterij bevat lood Cd: Batterij bevat cadmium Hg: Batterij bevat kwik