Belangrijke informatie over lichtbronnen
Hoe worden lampen op de juiste manier afgevoerd?

LED-lampen en spaarlampen mogen alleen als gevaarlijk afval worden afgevoerd en horen niet bij het huisvuil of in de glascontainer. U kunt de lampen gratis inleveren bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of bij de juiste inzamelpunten voor oude apparaten. De overdracht en verwijdering is gratis voor u als particulier.

Welke stappen zijn nodig als een lamp kapot gaat?

Aangezien spaarlampen kleine hoeveelheden kwik kunnen bevatten, dient u bij lampbreuk direct de ramen en deuren te openen om de lamp te ventileren. Verlaat dan samen met alle mensen en huisdieren de kamer voor ongeveer 15 minuten en zet in deze periode bij voorkeur ook je verwarming en airconditioning uit. Dit kan de luchtvervuiling met kwik aanzienlijk verminderen. Nadat de 15 minuten zijn verstreken, doet u het schoonmaken en opruimen met het raam open, zodat het kwikgehalte in de lucht blijft afnemen. Gebruik voor de eerste reiniging geen bezem, handborstel of stofzuiger. Deze gereedschappen wervelen het kwik terug in de kamerlucht. Karton of stevig papier, waarmee de fragmenten voorzichtig bij elkaar geveegd kunnen worden, zijn beter geschikt. Draag rubberen handschoenen om uw handen te beschermen tegen scherpe glassplinters en tegen contact met kwik. Doe de glassplinters in een luchtdichte container (bijvoorbeeld in een lege stenen pot) en veeg het stof en de resterende kleinere glassplinters voorzichtig af met vochtige papieren handdoeken, die je vervolgens ook in de container doet. U kunt de container inleveren bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of bij een geschikt inzamelpunt voor oude apparaten. De gebruikte rubberen handschoenen en schoonmaakspullen kunnen buitenshuis met het huisvuil worden weggegooid. Was na het reinigen uw handen grondig en blijf de betreffende ruimte nog een tijdje ventileren.

Hoe moet met kwik bevuild textiel worden gereinigd?

Als kledingstukken, tapijten, dekens of stoffen vervuild zijn door glassplinters of kwikhoudend poeder, moet u deze ofwel naar de mate van vervuiling weggooien of eerst het oppervlak reinigen, bijv. met plakband, en daarna wassen in de wasmachine. Schoenen die zijn bevuild door glassplinters of kwikhoudend poeder, moeten worden afgeveegd met vochtige papieren handdoeken. U doet alle papieren handdoekjes en het plakband in de glazen container voor verwijdering en brengt deze naar uw inzamelpunt.