ESSENTIALS Geurenset Lavendel Touch

paars, 2x 50 ml
€ 11,99
€ 119,90 / l
Niet meer op voorraad
Binnen 5 – 7 werkdagen bij je
Informatie over veiligheid en gevaren
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees voor gebruik het etiket. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Was de handen grondig na gebruik. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen/arts raadplegen. De inhoud en de verpakking niet met het huisvuil weggooien en volgens de regionale / nationale voorschriften afvoeren. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen. Niet roken. Vermijd huidcontact, kan allergische huidreacties veroorzaken.
Ofte købt til det
Vergelijkbare artikelen
uit de categorie Deko & Wohnen
Vores højdepunkter til dig
 Trend: pompoenen
Trend: pompoenen
Ontdek nu
Klein maar krachtig!
Klein maar krachtig!
Ontdek nu
Kinderkamer in pastel
Kinderkamer in pastel
Ontdek nu
 Stijlvolle vazen
Stijlvolle vazen
Ontdek nu