ESSENTIALS Kamergeur Cederhout

bruin, 200 ml
€ 17,99
€ 89,95 / l
Binnen 5 – 7 werkdagen bij je
Informatie over veiligheid en gevaren
Waarschuwing
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Buiten bereik van kinderen bewaren. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Lees voor gebruik het etiket. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Niet roken. Was de handen grondig na gebruik. De inhoud en de verpakking niet met het huisvuil weggooien en volgens de regionale / nationale voorschriften afvoeren. Kan de activiteit en aandacht bij kinderen verminderen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen/arts raadplegen.
Ofte købt til det
Vergelijkbare artikelen
uit de categorie Deko & Wohnen
Vores højdepunkter til dig
 Trend: pompoenen
Trend: pompoenen
Ontdek nu
Klein maar krachtig!
Klein maar krachtig!
Ontdek nu
Kinderkamer in pastel
Kinderkamer in pastel
Ontdek nu
 Stijlvolle vazen
Stijlvolle vazen
Ontdek nu
 Gedekte Tafel
Gedekte Tafel
Ontdek nu